Basic Web Design

BASIC WEB DESIGN สอนดีไซน์ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับมือใหม่

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 8 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 8 ช.ม. จำนวน 1 ครั้ง

สิ่งที่ต้องเตรียม

*ต้องนำคอมพิวเตอร์มาเอง / ต้องการโปรแกรม Photoshop

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ในระดับเริ่มต้น
 • นักออกแบบทั่วไปที่อยากเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีการออกแบบที่ถูกต้องเพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยี
 • สำหรับบุคคลทั่วไป ที่อยากทำงานในสายอาชีพ web designer

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • รู้จักขั้นตอนการทำเว็บไซต์ การมองภาพโค้ดและอื่นๆ
 • เข้าใจวิธีการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ แบบเบื้องต้น
 • เข้าใจภาพรวมของการทำเว็บไซต์

เนื้อหาคอร์สเรียน

 1. เทรนด์การออกแบบเว็บไซต์ใหม่ๆ
 2. ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ยุค 2.0 และปัจจุบัน
 3. เทคโนโลยีที่ใช้ทำเว็บไซต์
 4. ความแตกต่างระหว่าง server side, client side
 5. วิธีการคิดงานตั้งแต่ Wireframe, Mockup, Prototype
 6. สอนพื้นฐาน เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน
 7. เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้น
 8. องค์ประกอบ สำหรับการออกแบบ
 9. ประเภทของตัวอักษร การจัดวาง
 10. การเลือกใช้รูปภาพในเว็บไซต์
 11. ลิขสิทธิ์ของรูปภาพ ฟอนต์ งานออกแบบ
 12. เทรนด์สีที่ใช้กับการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่
 13. เทคนิคของการออกแบบเว็บไซต์แต่ละประเภท
 14. Workshop

workshop

 • วิธีการออกแบบเว็บไซต์แนว Corporate ของตนเองด้วย Photoshop แบบเบื้องต้น

ปิดท้ายแนวคิดการศึกษาต่อ

 1. ขั้นตอนการศึกษาต่อในสายการทำเว็บไซต์ ควรเรียนรู้อย่างไร ไปทางไหน
 2. แนะนำเว็บไซต์สำหรับหารายได้ และ inspiration เพื่อหาความรู้ศึกษาเพิ่มเติม

ทำไมต้องเรียน Basic Web Design กับเรา ?

ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น

เรียนรู้ปูพื้นฐาน เพื่อต่อยอดการทำงานหารายได้เสริมทางด้านออกแบบเว็บไซต์

เข้าใจการทำงานของเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้น

ติดตามการเรียนการสอน มีการบ้าน แบบฝึกหัด และกรุปเฟซบุคให้สอบถามได้ต่อไปในอนาคต

แนะนำวิธีการศึกษาต่อ หารายได้เสริม เพิ่มช่องทางการทำงาน