Advanced Web Design

Advanced Web Design

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 8 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 8 ช.ม. จำนวน 1 ครั้ง

สิ่งที่ต้องเตรียม

*ต้องนำคอมพิวเตอร์มาเอง / ต้องการโปรแกรม Photoshop

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ในระดับกลาง – สูง
 • สำหรับบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีการออกแบบที่ถูกต้องเพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีระดับกลาง – สูง
 • สำหรับนักออกแบบหรือ developer ที่มีพื้นฐานการทำเว็บมาบ้าง อยากทำงานในสายอาชีพ web designer

สิ่งที่ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน

 • เข้าใจระบบการทำงานของเว็บไซต์
 • พื้นฐาน Photoshop, Illustrator

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • มีงาน Portfolio ของตนเอง
 • มองภาพการออกแบบเว็บไซต์ให้เป็น Responsive ได้

เนื้อหาที่สอน

แนวคิดการออกแบบเว็บไซต์

 1. เทรนด์การออกแบบเว็บไซต์ใหม่ๆ
 2. ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ยุค 2.0 และปัจจุบัน
 3. ประเภทของการออกแบบเว็บไซต์
 4. สอนเรื่องการใช้ Grid หรือการใช้ Layout ในการออกแบบเว็บไซต์
 5. คอนเซปต์ในการออกแบบเว็บไซต์ แบบ Responsive
 6. คอนเซปต์ในการออกแบบ UX, UI ให้ใช้งานได้ง่ายและสวยงาม
 7. Typography การวางตัวอักษรให้สวยงามบนหน้าเว็บไซต์
 8. วิธีการคิดงาน, การออกแบบเว็บไซต์ และความแตกต่างของเว็บไซต์แต่ละประเภท (New!)
 9. วิธีการดูตัวอย่างงาน / การปรับใช้งาน
 10. มุมมองการจัดวางเว็บไซต์ประเภทต่างๆ
 11. เทคนิคการทำงาน การออกแบบให้เป็นสากล
 12. แนวทางการออกแบบเพื่อปรับใช้กับ CMS อย่าง WordPress

Workshop

 1. วิธีการออกแบบให้เป็นสากลและใช้งานได้จริง สามารถทำงานขายได้ในตลาดต่างประเทศได้
 2. สอนทำเว็บไซต์แนว Creative / Portfolio ของตนเองด้วย Photoshop
 3. สอนวิธีการมองว่าควรจะออกแบบอย่างไรให้ทันกับเทคโนโลยี CSS และ HTML

ปิดท้ายแนวคิดการหารายได้

 1. สอนวิธีการหารายได้ การสร้างรายได้ให้ตนเองจากการออกแบบเว็บไซต์
 2. แนะนำเว็บไซต์สำหรับหารายได้ และ inspiration เพื่อหาความรู้ศึกษาเพิ่มเติม

 

สนใจเรียนคอร์สนี้?

ท่านสามารถไปที่หน้า ตารางเรียน เพื่อดูวัน – เวลาเปิดคอร์สได้เลยครับ